متدولو‍ژی منسجم برای مدیریت ریسک تولید قطعات الکترونیکی وسائل نقلیه (IMPROVE)

دوشنبه, بهمن ۵, ۱۳۸۸ ۴:۴۷

این مطالعه پایان نامه دکتری آقای استفان رافائل گیس می باشد. در این مطالعه یک متدولو‍ژی منسجم برای مدیریت ریسک تولید قطعات الکترونیکی وسائل نقلیه (Integrated Methodology for Production related Risk Management Of Vehicle Electronic, IMPROVE) توسعه یافته است. موارد مورد بررسی در این مطالعه قطعات الکترونیکی خودرو، فرآیند مرتبط با مونتاژ، و طراحی رابط فرآیند بین توسعه، برنامه ریزی تولید، و تولید می باشند.
به دلیل افزایش پیچیدگی محصول و فرآیند به موازات تغییرات قوانین مرتبط با بخش خودرو سازی، هدف اصلی این مطالعه توسعه یک مدل مدیریت ریسک منسجم و فنی پیوسته برای بخش الکترونیکی خودرو می باشد.
این مطالعه درپی تجزیه و تحلیل همه منابع داده مرتبط در طول زنجیره خلق ارزش به منظور تعیین ریسک های مرتبط با تولید و حوزه های مرتبط برای بهبود با یک دیدگاه مدیریت ریسک فنی می باشد. پیچیدگی و تعداد قطعات الکترونیکی در یک وسیله نقلیه در حال افزایش می باشد که منجربه افزایش پیچیدگی مونتاژ این قطعات در وسیله نقلیه می شود. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که مفاهیم جدید طراحی به منظور پشتیبانی بهتر مونتاژ و فرآیند اتصال در خط مونتاژ ضروری می باشد …

ساختار این مطالعه مطابق نمودار زیر می باشد:

improve

بخشی از کتاب:

دیدگاه متدولوژیک
متدولوژی این مطالعه با یک ساختار کلی برای اجرای فرآیند حل مسئله مشابه به شکل زیر ارائه شده است.

improve1

این مدل با تعریف علائم وسائل نقلیه شروع می شود و بازخورد تفصیلی علائم را جمع آوری می کند. هر علامتی در اینجا به عنوان شکستی تعریف شده است که مشتری به دلیل نواقص وسیله نقلیه گزارش کرده است. اینها ورودی های تجزیه و تحلیل و درک علائم به منظور تعریف علت-ریسک یک نقص می باشند… این مدل شامل ۵ گام می باشد که در بخش بعد به طور کامل شرح داده شده است.

مشخصات محصول:

کد محصول: ۱۰۰۱۲

قیمت محصول: ۱۵۰۰ تومان

حجم فایل کتاب: ۲٫۲۹ مگابایت

نوع فایل: pdf

زبان: انگلیسی

kharidm

پاسخ به نوشته