ترسیم جریان ارزش

پنج شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۱

ترسیم جریان ارزش یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی فرآیندهای فاقد ارزش و حرکت به سمت حذف آنها می‌باشد. این نوشتار به سادگی و در چهار گام مراحل ترسیم و بهینه نمودن جریان ارزش را نمایش می‌دهد.

بکارگیری استراتژی RFID بعنوان ابزاری برای رهنگاشت تکنولوژی

سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹

نویسنده: امید زندی

چکیده:

استراتژی RFID رهنگاشتی را برای استفاده در تکنولوژی همراستا با اهداف و چشم اندازهای استراتژیک سازمان ایجاد می کند. بعنوان مثال کسب و کاری که می کوشد تا مدلی از کارایی را داشته باشد می تواند ازRFID برای هدایت جریان فعالیتهایش استفاده نماید. یک استراتژیRFID قویاً برای یک سازمان بزرگ توصیه می شود. همچنین شرکتهایی با مقیاس کوچک می توانند از فواید این استراتژی بهره ببرند. یک استراتژی RFID وسعت و گستره ای که یک کسب و کار می تواند در درون خود از RFID بهره ببرد را نشان می دهد.
عموماً نمی توان از یک استراتژی کسب و کار برای دیگر کسب و کار نیز استفاده کرد، این بدان معنی است که کسب و کارها بایستی استراتژی منحصربفرد خود را ایجاد کرده و تعیین کنند که RFID چگونه می تواند برای آنها در راستای مسیرهای استراتژیکشان ارزش ایجاد کند و ریسکها و هزینه های قابل تحمل را کاهش دهد. در این مقاله می خواهیم به فواید استفاده از RFID بعنوان ابزاری جهت رهنگاشت تکنولوژی در سازمانها و مؤسسات اشاره کنیم، همچنین مثالها و مواردی جهت درک موضوع فوق ارائه شده است.

کلیک کنید – ادامه مطلب ..

كلمات كليدي : , ,

مقالات ترجمه شده – شانزده

پنج شنبه، ۷ مرداد ۱۳۸۹

The House of Competitiveness:

The Marriage of Agile Manufacturing, Design for Six Sigma, and Lean

Manufacturing with Quality Considerations

خانه رقابت : ترکیبی از طراحی برای شش سیگما، تولید چابک، شش سیگما و  تولید ناب با در نظر گرفتن کیفیت

نویسندگان :

Jami Kovach,  Paris Stringfellow,  Jennifer Turner, and  B. Rae Cho

مترجم: امید زندی

منبع: Journal of Industrial Technology –  July 2005

چکیده:
در گذشته شرکتها از برنامه های مشهور تولید ناب (LM) و شش سیگما (SS) برای کمک به حل مشکلات تولیدشان استفاده می کردند. اخیراً فلسفه های جدیدی برای بهبود تولید توسعه یافته که شامل تولید چابک (AM) و طراحی برای شش سیگما (DFSS) است.با وجود پیشرفتهای بسیار هریک از این فلسفه ها، هیچکدام از این برنامه ها به تنهایی مزیت رقابتی  که شرکتها برای موفقیت در بازار جهانی امروزی به آن نیاز دارند را فراهم نمی آورند. در این مقاله یک فلسفه تولیدی و کیفیتی در جهت رقابت ارائه گردیده که خانه رقابت (HOC) نامیده شده است. این فلسفه، مزیت رقابتی در بازار جهانی همواره در حال تغییر را از طریق ترکیب شش سیگما، تولید ناب، طراحی برای شش سیگما و تولید چابک به منظور بهبود در فرایندهای کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، پاسخگویی و نوآوری ایجاد می نماید. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

معرفی تحلیل رابطه ای خاکستری و نرم افزار GRA

دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۸۹

تهیه و تنظیم: محمد باقرزاده

معرفی تحلیل رابطه ای خاکستری

تحلیل رابطه ای خاکستری (Grey Relational Analysis (GRA))، نخستین بار توسط دنگ مطرح گردیده است. این تئوری برای حل مسائل مبهم و مسائلی که داده های گسسته و اطلاعات ناقص دارد به کار می رود. این تئوری با استفاده از اطلاعات نسبتاً کم و با تغییر پذیری بسیار در معیارها، خروجی های رضایت بخش و مطلوبی را تولید می کند. تئوری خاکستری، همچون تئوری فازی یک مدل ریاضی اثربخش برای حل مسائل نامشخص و مبهم است. این تئوری در زمینه های بسیاری بکار گرفته شده و در زمینه حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره تحت عنوان تحلیل رابطه ای خاکستری بکار گرفته شده است. تحلیل رابطه ای خاکستری جزئی از تئوری خاکستری است که برای حل مسائلی که از روابط پیچیده ای بین عوامل و متغیرهایشان برخوردارند، مورد استفاده قرار می گیرد. تئوری سیستم های خاکستری الگوریتمی است که روابط غیرقطعی اعضای یک سیستم را با یک عضو مرجع تحلیل نموده و قابلیت استفاده در حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره را داراست.

فرآیند تحلیل رابطه ای خاکستری به این شرح می باشد
۱٫    ایجاد رابطه خاکستری
۲٫    تعریف سری های هدف مرجع
۳٫    محاسبه ضریب رابطه ای خاکستری

نرم افزار تحلیل رابطه ای خاکستری

نرم افزار طراحی شده تحلیل رابطه ای خاکستری قادر به انجام کلیه محاسبات و ارائه خروجی می باشد مراحل ورود اطلاعات (معرفی شاخص ها و گزینه ها)، ایجاد رابطه خاکستری، تعریف سری مرجع و محاسبه رتبه رابطه ای خاکستری به ترتیب در اشکال (۱) الی (۶) مشاهده می گردد.

کلیک کنید – ادامه مطلب ..

تولید چابک : گذر از تولید ناب و دستیابی به تولید در کلاس جهانی

جمعه، ۱۸ تیر ۱۳۸۹

نویسندگان: امید زندی، محمد باقرزاده

منتشر شده در اولین همایش مدیریت صنعتی

چکیده:

ردیابی واژه ساخت و تولید چابک به گزارش موسسه Iacocca در سال ۱۹۹۱ می رسد ، این موسسه اولین بار در گزارشی به نام استراتژیهای بنگاههای ساخت و تولید در قرن ۲۱ به معرفی این واژه می پردازد . ریشه های جنبش چابک را می توان در دغدغه های دولت آمریکا در رابطه با ظرفیت تولیدی صنایع دفاع داخلی که در آن زمان در حال از بین رفتن بود، جستجو کرد . درست در همان زمانیکه تدارکات دفاعی بدلیل پایان جنگ سرد در سال ۱۹۸۹ در حال کاهش بود و از سوی دیگر با باز شدن دربهای جهانی بسوی کشورها، اکثر تولیدکنندگان بدنبال دستیابی به تولید در کلاس جهانی (WCM) هستند، لذا جهت دستیابی به این مهم، می بایست از یکی از ابزار و تکنیکهای آن یعنی تولید چابک بهره ببرند. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

معرفی نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۸۹

تصویری کلی از نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی طراحی شده

نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی طراحی شده برای انجام مقایسات زوجی از مجموعه های فازی جدول ذیل استفاده می نماید. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

مقدمه ای بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

چهارشنبه، ۹ تیر ۱۳۸۹

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که توسط ساعتی معرفی شده است. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است، می تواند مفید باشد. اگر چه افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت. در سال ۱۹۸۳ دو محقق هلندی به نام های لارهورن و پدریک روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد نمودند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان مورد استفاده قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای توسط چانگ ارایه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. مقیاس های فازی مورد استفاده در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در شکل (الف) نشان داده شده اند.

شکل (الف) مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت

مفاهیم و تعاریف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای به صورت زیر می باشد: کلیک کنید – ادامه مطلب ..

كلمات كليدي : , ,

کارت امتیازی متوازن: عملیاتی کردن استراتژی

شنبه، ۵ تیر ۱۳۸۹

The balanced scorecard

translating strategy into action

By: Robert S. Kaplan, David P. Norton
Harvard Business Press, 1996 – Business & Economics – 322 pages

این کتاب که توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتن (معماران تفکر کارت امتیازی متوازن یا به عبارت انگلیسی آن Balanced Scorecard) به رشته تحریر درآمده است، ارائه‌دهنده اصولی است که مدیران به واسطه آنها (به عنوان ابزاری انقلابی و تحول‌گرایانه) کارکنان خود را در انجام مأموریت‌های سازمانی به حرکت در آورده و تجهیز می‌کنند.
کارت امتیازی متوازن چیزی فراتر از یک سیستم اندازه‌گیری بوده و در واقع یک سیستم مدیریتی است که قادر به هدایت انرژی‌ها، توانمندی‌ها و دانش کارکنان و اشاعه آن در کل سطوح سازمانی تا نیل به اهداف بلندمدت راهبردی است.
نویسندگان این کتاب چگونگی عملکرد مدیران اجرایی را در صنایعی همچون بانکداری، نفت، بیمه و کسب‌وکارهای خرده‌فروشی با استعانت از کارت امتیازی متوازن در راهبردهای جاری و آتی سازمان‌های خود تشریح کرده‌اند. بدین وسیله مدیران مزبور نشان داده‌اند که چگونه از چهار گروه شاخص شامل عملکرد مالی، دانش مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار و سرانجام، فرایند یادگیری و رشد جهت همسوسازی تک تک افراد و سازمان با اهداف تقاطعی واحدهای مختلف بهره‌ برده‌اند تا از این رهگذر به فرایندهای جدید فراگیر در سازمان با هدف تأمین اهداف ذینفعان و مشتریان دست یابند.
کارت امتیازی متوازن، ایجادکننده نوعی سیستم مدیریتی است که توسط آن سرمایه‌گذاری بلند‌مدت از جنبه‌های مشتری، کارکنان، بهبود محصولات جدید و نظام‌های کاری امکان‌پذیر می‌گردد؛ به گونه‌ای که مدیران صرفاٌ به دستاوردهای کوتاه مدت متکی نباشند. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

كلمات كليدي : ,

ارزیابی توانایی رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین میزان مصرف انواع نوشیدنی در ایالات متحده

یکشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹

توماس ال. ساعتی و لوئیس جی. وارگاس
مترجم: محمد باقرزاده

تجزیه و تحلیل یک مسأله بوسیله تقسیم آن به اجزای سازنده مسأله برای مطالعه رفتار اجزاء، یک ابزار مهم تحقیق علمی برای آزمون فرضیه‌ها و حل مسائل شده است. ثابت شده است که این روش در حل کردن مسائل بسیار موفق عمل نموده است. این روش انسان را قادر ساخته تا در کره ماه فرود آید، انرژی اتم را مهار سازد، ارتباطات جهانی را بدست گیرد، رایانه را اختراع کند و هزاران چیز مفید و غیرمفید تولید نماید. اما این روش در دنیای انسانی آنچنان مؤثر نبوده است. برای مثال حمل و نقل یک مسأله فنی – اجتماعی است و صرفاً یک مسأله فنی مانند سفر به کره ماه نیست. به معنای دقیق کلمه، آن¬طور که مسائل صرفاً فنی حل می‌شوند، مسائل فنی- اجتماعی آن¬گونه حل نمی‌شوند. در مسائل فنی اجتماعی جواب نشانه این است که یک توافق منطقی بین الزامات مختلف بدست آمده است. بهترین جواب ممکن است بهترین جواب فنی، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی نباشد حتی اگر جواب باید همه آنها را در نظر بگیرد. بنابراین تجزیه و تحلیل، که مسأله را به اجزاء سازنده آن تقسیم می‌کند نمی‌تواند یک جواب توافقی مناسب برای مسائل فنی- اجتماعی ایجاد کند. آنچه مورد نیاز است، یک روش تلفیق (ترکیب) است که بتواند یک کل، از اجزاء تشکیل دهد. این روش باید بوسیله پیش‌بینی کردن به فرد قدرت پرداختن به معیارها و اهداف مختلف، اولویت‌بندی اهمیت نسبی آنها برای ایجاد بهترین جواب توافقی، بر طبق عوامل مختلف و تأثیرات مربوطه و معیارهایی که دارند، بدهد …

كلمات كليدي : , ,

مقالات ترجمه شده – پانزده

یکشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹

What Is Your Strategy Management Philosophy?

فلسفه مدیریت استراتژی شما چیست؟

نویسنده : دیوید نورتون

مترجم: امید زندی

منبع: Balanced Scorecard Report
The strategy execution source
November-December 2008|volume 10, Number 6

هر حرفه ای رویکردی یا “مکتب تفکری” دارد. دیوید نورتون ادعا می کند که حرفه مدیریت استراتژی از این موضوع مستثناء نیست، همچنین اعتقاد دارد که رهبران کسب و کار بایستی بیشتر تلاش کرده تا مکاتب مختلف تفکر را خودشان یاد گرفته و آن مکتبی را که برای سازمانشان مناسب است، انتخاب کنند. کارت امتیازی متوازن در سیر تکاملی خود از ارزیابی عملکرد به عملکرد و سپس سیستم مدیریت استراتژی، تبدیل به یک مکتب تفکر با بسیاری مزیتهای قابل توجه فراتر از دیگر مکاتب پیشرو شده است.
اگر شما یک کوه یخ شناور را از نزدیک دیده باشید، بدون شک عملیات ذوب شدن بر روی سطح یخ را مشاهده نموده اید. هر روز بیشمار قطعه کوچک از آن جدا شده یا می شکنند و بر روی زمین یا در آب زیر آن می افتند. یک کوه یخ بقدری بزرگ است که تأثیر یک تکه یخ بر روی آن بسیار کم است ولی در مجموع، تأثیر این فرآیند مهم است. هر راهنمایی همواره به یک چشم انداز در کیلومترها دورتر اشاره می کند، این چنین نیست که در کمتر از ۱۵ سال نمای کوه یخ آنجا بود. اگر چه تغییرات روزانه از دور ظاهراً جزئی است، اما در طول ۱۵ سال مجموع آن می تواند چشمگیر باشد.
این موضوع چه ربطی به مدیریت استراتژی داشت؟ … کلیک کنید – ادامه مطلب ..